Nuttige Links

Provincie Vlaams-Brabant

De Dienst Maatschappelijke Veiligheid geeft op hun website een aantal tips mee over veilig stallen en het laten graveren van uw fiets.  Dit kan de kans op diefstal van uw tweewieler drastisch verlagen. www.vlaamsbrabant.be/fietsdiefstalpreventie

Fietsersbond

De Fietsersbond ijvert voor meer mensen veilig op de fiets en behartigt de belangen van fietsers in Vlaamse en Brusselse gemeenten. Meer informatie vind je op hun website.

 

Police on web

Is je fiets gestolen? Doe dan zeker aangifte bij de politie. Hiervoor hoef je zelfs niet meer naar het politiebureau te gaan. Je kunt de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be.